Przychody odsetkowe w okresie 5 miesięcy br. wyniosły 27,33 mld zł (wzrost o 8,7 proc. r/r), zaś koszty odsetkowe - 7,2 mld zł (wzrost o 8,9 proc. r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 0,9 proc. r/r do 7,27 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 10,5 proc. r/r do 1,86 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. zwiększyły się o 5,5 proc. rdr do 15,51 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 3,58 mld zł w okresie styczeń-maj br. (wzrost o 15,7 proc. r/r), podał także bank centralny.

>>> Czytaj też: "Doktor Zagłada" znów straszy. "To przerażający czas dla światowej gospodarki"