"W związku z trwającym procesem restrukturyzacji klienta Banku działającego w branży spożywczej, w odniesieniu, do którego bank w dniu 5 czerwca 2019 r. rozpoczął proces wypowiadania pakietu umów kredytowych, […] bank podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość szacuje na blisko 140 mln zł, skutkującego obniżeniem wyniku finansowego netto w II kwartale 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Kwota ekspozycji związanej z finansowaniem klienta przez grupę kapitałową Alior Bank na dzień publikacji raportu wynosi 234,7 mln zł, podano także.

Wcześniej Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Alior Banku wypowiedzenie dwóch umów kredytowych w kwotach odpowiednio: 29 964 304,03 zł oraz 15 387 915,61 zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.