Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 897 mln zł w II kw. br., co oznacza wzrost o 1% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 129 mln zł i były niższe o 54% r/r, podał Kruk.
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk w II kw. 2019 r. wyniosły 447 mln zł wobec 401 mln zł w II kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 11% r/r, podano w komunikacie.
W I poł. 2019 r. wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 288 mln zł wobec 2 499 mln zł w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 32% r/r. Nakłady na wierzytelności były niższe w tym okresie o 24% r/r i wyniosły 309 mln zł wobec 407 mln zł.
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk w I poł. 2019 r. wyniosły 874 mln zł wobec 763 mln zł w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 15% r/r, podano dalej.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)