Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Unipetrol z Grupy Orlen i ČEZ rozwijają współpracę w zakresie uruchamiania punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach Benzina, czeskiej sieci należącej do Unipetrolu. Obecnie na stacjach Benzina działa już 15 szybkich ładowarek w 12 lokalizacjach, podał Unipetrol.

Nowo zainstalowane ładowarki znalazły się na stacjach w Břeclaviu koło autostrady D2, Siřejovicach na autostradzie D8, Domažlicach (dwie ładowarki) oraz Hlinsku, podano.

"Chcemy oferować jak najszersze portfolio produktów i usług na stacjach Benzina. Oprócz paliw konwencjonalnych oferujemy także paliwa alternatywne - LPG i CNG - a stopniowo wprowadzamy także energię elektryczną. Wspólnie z ČEZ planujemy instalować ładowarki na dziesiątkach stacji Benzina w lokalizacjach o dużym ruchu - w miastach, wzdłuż autostrad i głównych tras" - powiedział prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie.

Reklama


ČEZ planuje instalować szybkie ładowarki w wybranych lokalizacjach w ciągu najbliższych dwóch lat.
"W efekcie spodziewanego szybkiego rozwoju elektromobilności w Czechach w nadchodzących latach będziemy potrzebowali setek punktów ładowania i naszą ambicją jest pozostać rynkowym liderem w tym obszarze. W tym roku chcemy przekroczyć liczbę 200 dostępnych publicznie ładowarek w naszej sieci, z czego dwie trzecie mają stanowić szybkie ładowarki. Współpraca z Benziną znacząco przyspiesza budowę naszej sieci szybkich łądowarek zlokalizowanych przy głównych drogach" - dodał dyrektor działu biznesu i strategii ČEZ Pavel Cyrani.
Pierwsze dwie ładowarki ČEZ na stacjach Benzina uruchomione zostały w 2018 roku, dziś pracują już one w 12 lokalizacjach.
Budowa sieci ładowarek ČEZ jest częściowo finansowana z dwóch grantów unijnych CEF Programme for the Transport Segment. ČEZ wykorzystuje ładowarki produkcji ABB, o mocy do 50 kW.
Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2018 r. spółka przerobiła 7,6 mln ton ropy.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)