Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał wzrost o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 0,5 proc. w strefie euro i wzrosła o 0,4 proc. w całej UE. Konsensus wynosił 1,6 proc. spadku dla strefy euro.

Z kolei w Polsce wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa wzrosła o 5,1 proc. r/r w maju 2019 r. (po wzroście o 6,6% r/r w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, w Polsce produkcja wzrosła o 0,2 proc. w kwietniu.

W całej UE produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 0,4 proc. r/r i wzrosła o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w maju o 7,7 proc. r/r, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym - o 5,1 proc. r/r.

>>> Czytaj też: W UE mieszka coraz więcej osób, ale populacja Polski się zmniejsza [INFOGRAFIKA]