"W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,3 proc.), żywności (o 0,3 proc.), transportu (o 0,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,08 pkt proc. i po 0,07 pkt proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,06 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 6,2 proc.), w zakresie mieszkania (o 1,5 proc.), restauracji i hoteli (o 4,1 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 3,4 proc.) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,39 pkt proc., 0,37 pkt proc., 0,26 pkt proc. i 0,22 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,6 proc.) oraz w zakresie łączności (o 1,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,08 pkt proc. i 0,06 pkt proc.

>>> Czytaj też: Co decyduje o przynależności do klasy średniej? Nie tylko zarobki