Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD


Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Asbisc Enterprises zatwierdziło program skupu akcji własnych o wartości do 300 tys. USD, podała spółka.
"a. Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji programu: 300 000 USD b. Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za akcję f. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 3 zł za akcję" - czytamy w uchwale NWZA.
Akcjonariusze upoważnili radę dyrektorów spółki do podjęcia wszelkich kroków i działań niezbędnych do wykonania programu.
Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)