Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best w II kwartale br. wyniosła 142,1 mln zł, co oznacza spadek o 85% w skali roku. Koszt nabycia nowych portfeli sięgnął w tym czasie 18,4 mln zł i był niższy o 68% r/r, podała spółka.
W I półroczu Grupa Best zainwestowała w nabycia nowych portfeli 18,4 mln zł (spadek o 85% r/r), a wartość nominalna tych wierzytelności sięgnęła 142,1 mln zł (spadek o 85% r/r).
Best podał także, że spłaty z posiadanych portfeli w II kw. wyniosły 73,9 mln zł, w tym należne Grupie Best - 64,6 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 75 mln zł i 65,3 mln zł.
W I półroczu wartość spłat sięgnęła 140,9 mln zł, w tym należne Grupie Best wyniosły 123,1 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 146,6 mln zł i 127,3 mln zł.
"Drugi kwartał 2019 r. to dla nas czas stabilizacji po okresie istotnych zmian prawnych, które miały wpływ na całą naszą branżę. Utrzymujemy poziom spłat obserwowany rok wcześniej. Część naszej energii w poprzednich kwartałach musieliśmy poświęcić na dostosowanie się do zmian legislacyjnych i zabezpieczenie wartości naszych portfeli wierzytelności" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w osobnym komunikacie.
Grupa Best wróciła również do zakupów nowych portfeli wierzytelności.
"Wstrzymywaliśmy się z zakupami w oczekiwaniu na ustabilizowanie się poziomu cen na rynku. Nasze podejście do nowych inwestycji niezmiennie pozostaje ostrożne. O zakupach decydujemy wtedy, gdy widzimy możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z nabywanych wierzytelności. Obserwujemy poprawiającą się jakość portfeli wystawianych na sprzedaż, przez co ceny transakcyjne mogą być nieco wyższe niż wcześniej" - dodał Borusowski.
Po pierwszym półroczu Best dokonał także zmiany w zakresie informowania o bieżących wynikach operacyjnych i tak, jak dotychczas podaje informacje o poziomie spłat i nowych inwestycjach, jednak zaprzestaje publikowania informacji o wycenie posiadanych portfeli wierzytelności.
"Zauważyliśmy, że precyzyjne i wiarygodne wskazywanie wartości portfeli wierzytelności tuż po zakończeniu II i IV kwartału jest utrudnione z uwagi na potencjalne korekty tych wartości, dokonywane w porozumieniu z audytorem, na etapie przygotowania sprawozdania finansowego. Chcemy utrzymać dotychczasową otwartą komunikację z inwestorami i nadal będziemy podawać informacje o poziomie spłat oraz inwestycji, najpóźniej do 15 dnia po zakończeniu kwartału, jednak już bez podawania wartości portfeli wierzytelności. Warto zauważyć, że nasza dotychczasowa praktyka wykraczała poza standardy polityki informacyjnej przyjętej w branży windykacyjnej" - podsumował prezes.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)