"Z opublikowanych (...) wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł" - czytamy w komunikacie NBP.

Eksport towarów wyniósł 84,6 mld zł i był wyższy o 10,2 mld zł (tj. o 13,7 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów wzrósł o 8,7 mld zł (tj. o 11,6 proc.) do poziomu 84,2 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 0,4 mld zł.

Jak zaznaczył bank centralny, w omawianym okresie odnotowano największy wzrost sprzedaży za granicę samochodów dostawczych, akumulatorów elektrycznych stosowanych w pojazdach drogowych, wyrobów tytoniowych, komputerów i miedzi. Natomiast wzrost wartości importu wynikał przede wszystkim ze wzrostu importu nowych samochodów osobowych, elektronicznych układów scalonych, aparatów telefonicznych, leków oraz odzieży i obuwia.

"Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 9,1 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i w porównaniu do maja 2018 r. zwiększyły się o 1,1 mld zł (tj. o 5,4 proc). Wartość rozchodów wyniosła 13,1 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r." - podał bank centralny.

Zgodnie z komunikatem NBP saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,6 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 1,0 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,8 mld zł).

Reklama

NBP zauważył, że zaprezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie.

Saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji - głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Deficyt obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, a zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w danym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego. (PAP)

Autor: Marcin Musiał