Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Vivid Games, po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia przedsiębiorstwa Quasu, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do spółki celowej, podał Vivid Games.
"Głównym składnikiem przedsiębiorstwo Quasu jest innowacyjna Platforma Quasu, tj. rozwiązanie technologiczne wspierające produkcję gier na urządzenia mobilne w zakresie kontroli jakości, pozwalające na wykonywanie automatycznych testów gier mobilnych na urządzeniach iOS i Android. Platforma Quasu została wytworzona przez emitenta i jest przez niego rozwijana" - podano w komunikacie.
Decyzja o rozpoczęciu procedury przeniesienia przedsiębiorstwa Quasu do spółki celowej poświęconej rozwojowi i obsłudze technicznej, komercjalizacji oraz zarządzaniu prawami do Platformy Quasu została podjęta z uwagi na:
- tendencję wzrostową znaczenia gospodarczego technologii Quasu;
- duże różnice między specyfiką działalności zarządczej, produkcyjnej i dystrybucyjnej prowadzonej w Vivid Games a działalnością prowadzoną w przedsiębiorstwie Quasu;
- usprawnienie i usystematyzowanie procesu zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności w ramach przedsiębiorstwa spółki;
- możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania dla dalszego rozwoju Platformy Quasu;
- konieczność zastosowania wyspecjalizowanego marketingu w procesie komercjalizacji Platformy Quasu, odmiennego od stosowanego w Vivid Games, podano również.
"Emitent planuje wniesienie przedsiębiorstwa Quasu jako wkładu niepieniężnego do powołanej w tym celu spółki kapitałowej. Dokonanie tej czynności uzależnione będzie od wyrażenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarząd emitenta w najbliższym czasie zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały o zgodzie na takie zbycie" - podsumowano.
Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.
(ISBnews)