Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Przychody Grupy AmRest wyniosły 483 mln euro w II kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 32,5% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 32,8%, podała spółka, prezentując wstępne dane.
"Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży grupy w II kw. 2019 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych 15 restauracji KFC we Francji , sieci Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów, przychody grupy w II kw. 2019 wzrosły o 18,3%" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w II kw. 2019 r. 203 mln euro, co stanowi wzrost o 18% r/r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 19,1%, podano także.
Przychody dywizji rosyjskiej w II kw. 2019 r. wyniosły 52 mln euro i były o 22,6% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji w porównaniu do II kw. 2018 r. wzrosła o 19,9%.
Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w II kw. 2019 r. kształtowała się na poziomie 196 mln euro i była o 56,5% wyższa niż przed rokiem.
Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w II kw. 2019 r. 68 mln euro i były o 19,8% wyższe r/r.
Przychody na rynku chińskim w II kw. 2019 r. osiągnęły poziom 24 mln euro i były o 21,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku (wzrost o 22,3% w walucie lokalnej).
Przychody segmentu Unallocated w II kw. 2019 r. wyniosły 7 mln euro i były o 68,8% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 69,6%.
AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,55 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)