Grupa Żywiec miała 97,6 mln zł zysku netto, 130,8 mln zł zysku EBIT w I poł.2019


Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 97,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 123,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Dalszy wzrost sprzedaży marek premium - Żywca, Desperadosa i Heinekena - oraz dwucyfrowy wzrost sprzedaży Strefy Zero to efekt konsekwentnej koncentracji na budowaniu wartości. Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację premiumizacji rynku piwa. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z wyników osiąganych przez Browar Namysłów, który po dołączeniu do Grupy Żywiec kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Mając na uwadze coraz większą gotowość konsumentów do sięgania po jakościowe produkty oraz dalszy wzrost presji kosztowej, będziemy kontynuować przyjętą strategię budowania wartości" - powiedział prezes Francois-Xavier Mahot, cytowany w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 130,84 mln zł wobec 175,88 mln zł zysku rok wcześniej.
"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł 131 mln zł (176 mln zł w analogicznym okresie roku 2018). Istotny wpływ na wysokość zysku, obok niższej sprzedaży organicznej, miał dalszy wzrost kosztów produkcji, w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.o" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 729,16 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 1 641,96 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym półroczu 2019 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Żywiec wyniosły 1 729 mln zł (+5,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku). Organicznie (nie uwzględniając akwizycji Browaru Namysłów Sp. z o.o.) grupa utrzymała zbliżony poziom przychodów do analogicznego okresu roku ubiegłego, pomimo niższej sprzedaży spowodowanej złą pogodą w maju. Spółka ponownie zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa (+4,2%) co jest efektem dalszego wzrostu udziału innowacji i marek premium w strukturze
sprzedaży firmy" - czytamy także.
Średnie zatrudnienie w grupie wraz z Namysłowem na koniec czerwca 2019 roku wynosiło 2 432 osób, natomiast na koniec czerwca 2018 roku 2 020 osoby, podano także.
"Długoterminowa polityka grupy zmierza w kierunku budowania wartości, dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy i poprawy rentowności, kolejnych inwestycji w budowanie silnych marek, zapewnienia atrakcyjnej oferty dla klientów i konsumentów, zwiększenia wewnętrznej wydajności, a także doskonalenia umiejętności i motywowania pracowników" - dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2019 r. wyniósł 96,02 mln zł wobec 127,18 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.
(ISBnews)