Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa - spółkę zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wyniósł 2,43 mld m3 w II kwartale 2019 r., podało PGNiG, powołując się na zaktualizowany szacunek według stanu na 29 lipca 2019 r.
Wynika z niego, że wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa wyniósł 2,43 mld m3 w II kwartale 2019 r., wobec 2,14 mld m3 rok wcześniej, a także 6,31 mld m3 w I półroczu 2019 r., w porównaniu do 6,36 mld m3 w I półroczu 2018.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)