Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Bloober Team otrzymał dofinansowanie w wysokości do 20,16 mln zł w na realizację projektu "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team na rynku światowym dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej do tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/thriller", podała spółka.
"Zarząd spółki Bloober Team powziął wiadomość o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP-12-072/18 w ramach 1 Osi Priorytetowej 'Gospodarka Wiedzy', Działanie 1.2. 'Badania i innowacje w przedsiębiorstwach', Poddziałanie 1.2.1 'Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw', dofinansowania do wysokości 20 160 500 zł na realizację projektu pn. 'Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team na rynku światowym dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii niezbędnej do tworzenia gier fabularnych z gatunku horror/thriller'" - czytamy w komunikacie. Całkowita wartość projektu wynosi 38 116 130 zł brutto.
Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.
(ISBnews)