GPW: Za wcześnie na ocenę Segmentu Prime na Catalyst, to projekt długoterminowy


Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Jest jeszcze zbyt wcześnie, by oceniać, czy uruchomiony w lutym Segment Prime na rynku Catalyst jest sukcesem czy nie, uważa wiceprezes Giełdy Papieów Wartościowych (GPW) Jacek Fotek. Zarząd GPW widzi też ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych i liczy na duże emisje w niedalekiej przyszłości.
"Segment Prime jest projektem długoterminowym i nie należy oczekiwać bardzo szybkiego poziomu aktywności. Jest to bardzo mocno uwarunkowane tym, żeby główne podmioty zainteresowane w pośrednictwie obrotu obligacjami zaczęły zawierać transakcje w tym segmencie i to też jest blisko związane z uruchomieniem aktywności w tym segmencie przez główne instytucje, które by mogły pełnić funkcje market-makerów" - powiedział Fotek podczas konferencji prasowej, odpowiadając na uwagę, że do jest pory segment okazał się niepowodzeniem.
"Projektując Segment Prime bierzemy pod uwagę przyszłe zainteresowanie. Za wcześnie wyrokować, czy ten segment jest sukcesem czy nie. Na pewno jest to wymiar strategiczny i dość mocno uwarunkowany kwestiami organizacji obrotu, opłat. Nad tym pracujemy cały czas i będziemy ewentualne modyfikacje w tym segmencie podejmować, odpowiadając na potrzeby" - dodał.
Członek zarządu GPW Izabela Olszewska wskazała, że nastąpiła poprawa na rynku obligacji.
"Wygląda na to, że mieliśmy też poprawę nastrojów w obszarze długu korporacyjnego. Mieliśmy emisje ze strony większych spółek; mamy informacje co do nadchodzących emisji. W tym obszarze nastąpiła zmiana i obserwujemy zainteresowanie ze strony dużych spółek emisją obligacji" - powiedziała.
Członek zarządu GPW Piotr Borowski dodał, że przejściowo "nie pomogły" rynkowi nowe regulacje.
"Nie pomogły nowe regulacje, wprowadzono funkcję agenta emisji i nastąpił chwilowy zastój, ale już mamy pierwsze emisje i kształtuje się praktyka rynkowa. I emitenci, i pośrednicy przyzwyczajają się do nowych warunków, sądzimy że na jesieni będzie lepiej" - powiedział.
"Przyszłość leży w dużych emisjach obligacji i to się już dzieje. My nasze działania zaczynamy raczej organizować wokół dużych, wiarygodnych inwestorów. Teraz największym wyzwaniem jest, by zachęcać do emitowania dłuższych papierów i o stałej stopie procentowej. Potencjał jest, kwestią jest by dać bodziec temu rynkowi. I PPK, i obligacje rozwojowe mogą go dać" - podsumował prezes Giełdy Marek Dietl.
Z początkiem lutego BondSpot, spółka z grupy GPW, dokonała kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie Prime - wyodrębnionym w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) organizowanym przez BondSpot w ramach Catalyst. Do tego segmentu kwalifikowane będą emisje instrumentów dłużnych, których wartość nominalna wynosi co najmniej 100 mln zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie. Dodatkowo, w segmencie znajdą się papiery dłużne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję ratingową na zlecenie emitenta lub w stosunku do których członek ASO pełni funkcję animatora.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)