Takie pomiary prowadzone są co pięć lat od 1965 roku. Ostatni tego typu pomiar odbył się w 2015 roku.

"Przyszłoroczny Generalny Pomiar Ruchu (GPR) będzie przeprowadzony głównie z wykorzystaniem kamer wideo. Ogłoszono już wszystkie postępowania przetargowe związane z pomiarem. Łącznie prowadzonych jest 17 postępowań przetargowych - 16 w poszczególnych Oddziałach GDDKiA oraz jedno w Centrali GDDKiA" - napisano w komunikacie.

GDDKiA wyjaśnia, że postępowania prowadzone w oddziałach dotyczą wyboru wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów ruchu w terenie. Natomiast postępowanie przetargowe prowadzone przez Centralę GDDKiA związane jest z wyborem wykonawcy odpowiedzialnego za nadzór nad pomiarem i opracowanie jego wyników.

Reklama

Jak informuje dyrekcja, doświadczenia GDDKiA w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji).

Generalny pomiar ruchu w 2020 roku pokazać ma między innymi, jaki jest na drogach średni dobowy ruch roczny, średni dobowy ruch w dni robocze, średni dobowy ruch letni czy średni dobowy ruch zimowy.

>>> Czytaj też: Via Baltica coraz bliżej. Wydano zezwolenie na realizację odcinka drogi S61