"Spośród składowych wskaźnika, niższe wartości odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,5 pkt proc. i 1,2 pkt proc.). Poprawiła się jedynie ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 2,3 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie plus 3,9 pkt (i wzrósł o 1,5 pkt proc. r/r), podano także.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek (o 4,5 pkt proc.) dotyczył oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 1,6 pkt proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia, 1,3 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 0,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju" - czytamy dalej w komunikacie.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu 2019 r. przeprowadzono 1 191 wywiadów w okresie 5-14 sierpnia 2019 r. (w tym 72 metodą CATI - wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).