- Oponeo. pl planuje utrzymanie w całym 2019 roku kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów, po zwyżce sprzedaży grupy o 13 proc. w pierwszym półroczu. Tegoroczny wzrost marży brutto na sprzedaży ma sięgnąć 1 p.p., po jej zwiększeniu o 0,7 p.p. do 19,2 proc. w ubiegłym roku – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes firmy Dariusz Topolewski.

- MLP Group planuje w drugiej połowie 2019 r. rozpocząć ekspansję na rynku austriackim oraz dokonać akwizycji gruntów w Polsce - podała spółka w komunikacie prasowym. Planowana jest także intensyfikacja operacji na rynku niemieckim.

- ED Invest ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 2.477.337 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 20 proc. kapitału zakładowego, po 2,50 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 2,348 mld zł, łącznie z wygranym, a niepodpisanym kontraktem dla ZA Puławy w wysokości 1,16 mld zł - podała spółka w raporcie półrocznym. Grupa miała w I półroczu 12,1 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 20,8 mln zł straty przed rokiem.

- Polimex Mostostal obniżył cel przychodów na 2019 rok i aktualnie spodziewa się sprzedaży na poziomie około 1,8 mld zł - poinformował w poniedziałek wiceprezes Maciej Korniluk. Grupa podtrzymała jednocześnie, że powinna odnotować w tym roku dodatni wynik netto.

- Cognor złożył ofertę dzierżawy Huty Częstochowa - poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki Krzyszto Zoła.

- Ten Square Games i BNP Paribas mogą zastąpić Polimex Mostostal i Trakcję w mWIG40 po kwartalnej rewizji indeksów GPW - wynika z raportu Santander BM z 23 sierpnia.

- CI Games podpisał ze spółką H2 Interactive umowę dystrybucyjną gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" na terytorium Japonii i Korei Południowej - poinformowała spółka w komunikacie.

- Prochem zawarł z GE Power umowę na projektowanie i budowę kotłowni pomocniczej dla Bloku C Elektrowni Ostrołęka - podał Prochem w komunikacie. Wynagrodzenie wynosi 43,99 mln zł netto i ma charakter ryczałtowy.

- Remak podpisał umowę o wartości 32,2 mln zł netto na prace w Elektrowni Połaniec - poinformowała spółka w komunikacie.

- W wezwaniu na Mostostal Warszawa ogłoszonym przez Acciona Construcción w drugim etapie przyjmowania zapisów zawarto transakcje, których przedmiotem było 573.518 akcji spółki - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

- Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcje MW Trade do 4,96 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie.

- Grupa Stelmet szacuje, że miała po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/19 17,4 mln zł zysku netto wobec 16,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost 6 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================