Jak zaznaczył w piątkowym komentarzu wiceszef resortu finansów, "poziom sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto zapisanych w ustawie budżetowej wyniósł na koniec sierpnia 85 proc.".

"Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie tegorocznego budżetu przedstawione w przyjętym przez Radę Ministrów wstępnym projekcie budżetu na rok 2020, tegoroczne potrzeby pożyczkowe zostały już w pełni sfinansowane" - podkreślił. Z przyjętego we wtorek przez rząd uzasadnienia do projektu budżetu na 2020 r. wynika, że przewidywany deficyt budżetu państwa na koniec 2019 r. wyniesie 11 mld 986 mln zł. W ustawie budżetowej na rok 2019 dopuszczono deficyt w maksymalnej kwocie 28,5 mld zł.

Nowak dodał, że "stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 67 mld zł".

Resort zapowiedział, że we wrześniu planowane są "dwa przetargi zamiany: 5 i 19 września". Z komunikatu wynika, że w lipcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 3,2 mld zł. Natomiast "zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych" wzrosło o 6,6 mld zł (w tym funduszy inwestycyjnych o 5,2 mld zł), a banków krajowych o 2,6 mld zł. "Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 6,0 mld zł" - napisano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco