Rada nadzorcza PBG ogłosi konkurs na prezesa zarządu


Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PBG podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na prezesa zarządu, podała spółka. Do czasu wyboru prezesa zarząd PBG działać będzie w dotychczasowym składzie. Także w przypadku Rafako zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa zarządu.
Zgodnie ze statutem PBG, zarząd może funkcjonować w trzyosobowym składzie. Każda z osób wchodzących w skład zarządu ma powierzony określony obszar odpowiedzialności, a kompetencje zarządu są wystarczające do bieżącego funkcjonowania i realizacji zakładanych celów, podano.
"Nasza strategia jest wspólna dla całej grupy kapitałowej i opiera się na budowaniu wartości aktywa strategicznego, jakim jest Rafako. Dziś PBG stoi przed ogromnymi wyzwaniami, ale spółka jest zdeterminowana, by strategię realizować zgodnie z założeniami, do czego niezbędne jest zrozumienie ze strony wszystkich interesariuszy - powiedziała wiceprzewodnicząca rady nadzorczej PBG Małgorzata Wiśniewska, cytowana w komunikacie.
20 sierpnia br. spółki podały, że zmarł prezes zarządu PBG oraz Rafako Jerzy Wiśniewski.
Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.
(ISBnews)