Na Górnym i Dolnym Śląsku działa najwięcej niesolidnych firm, które w terminie nie regulują zobowiązań - wynika z najnowszego badania BIG InfoMonitor. Jak dodano, najmniej niesolidnych dłużników jest w województwach: podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i małopolskim.

"W ujęciu geograficznym największy udział niesolidnych dłużników wśród firm w danym województwie występuje na Górnym i Dolnym Śląsku. Problemy sprawia tu dostawcom lub instytucjom finansowym co czternaste przedsiębiorstwo (od 7,1 do 7,4 proc.)" - poinformował w komunikacie BIG InfoMonitor.

Jak dodano, najmniej niesolidnych dłużników jest w województwach: podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i małopolskim. Odsetek ten wynosi między 4,4 a 4,7 proc., co oznacza, że nie płaci co 23. firma.

"W dziewięciu województwach udział przedsiębiorstw, które nie regulują zobowiązań, utrzymuje się w granicach 6 proc., czyli na poziomie zbliżonym do średniej w całym kraju" - czytamy.

W komunikacie wskazano, że najwyższa kwota zaległości przypada na firmy z woj. mazowieckiego, które mają blisko 7,6 mld zł przeterminowanego zadłużenia i jest to niemal co czwarta złotówka z całej sumy przeterminowanych płatności.

"Udział Mazowsza w zaległościach jest wyższy niż udział tego regionu w krajowym PKB. Poziom zadłużenia biznesu z Mazowsza wynika nie tylko z problemów finansowych wytwórców dóbr, ale także firm zajmujących się handlem i usługami. Wskazuje na to duży udział Warszawy w tworzeniu PKB, która jako największy ośrodek miejski nie ma rozbudowanego przemysłu, a odpowiada za 17 proc. całego dobrobytu w skali kraju, podczas gdy reszta województwa to tylko 5 proc. do ogólnego wyniku Mazowsza (22,4 proc.)" - napisano.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak wskazuje, że ze statystyk Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, iż na tle ogółu firm, jeśli chodzi o solidność płatniczą, źle wypadają przedsiębiorstwa związane z górnictwem i wydobyciem, zajmujące się recyklingiem i gospodarowaniem odpadami, a także firmy transportowe oraz związane z zakwaterowaniem i gastronomią. "W szeroko rozumianym przemyśle wyjątkowo trudnymi płatnikami są np. firmy wytwarzające i przetwarzające koks oraz produkty rafinacji ropy naftowej, a także producenci wyrobów tytoniowych" – powiedział cytowany w komunikacie Grzelczak.

Według BIG InfoMonitor, Śląsk, to drugie pod względem niespłacanego zadłużenia województwo w Polsce. "Firmy z tego obszaru mają 3,4 mld zł zaległości. Ale to również drugi najważniejszy region pod względem wkładu do polskiego PKB, odpowiadający za ponad 12 proc. Produktu Krajowego Brutto. Ostatecznie, w tworzeniu PKB udział Śląska jest wyższy niż w tworzeniu zaległości przedsiębiorstw (11 proc.)" - czytamy. Jak dodano, podobnie jest na Dolnym Śląsku, gdzie udział w PKB zarejestrowanych tam przedsiębiorstw jest wyższy niż w zaległościach. "Taka pozytywna przewaga widoczna jest w największym stopniu w woj. opolskim, a także w woj. lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim. Na plus prezentują się również woj. lubuskie i podlaskie" - wskaznao.

Z kolei największą przewagę udziału w zaległościach, nad wkładem w krajowe PKB, widać w woj. zachodniopomorskim, a także w mniejszym stopniu w woj. pomorskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG; przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

>>> Czytaj też: Ponad 80 proc. firm nie przewiduje zmian w zespołach [BADANIE]