Idea Bank ocenia, że potrzebuje dokapitalizowania w wysokości ok. 500 mln zł


Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Idea Bank ocenia, że kwota dokapitalizowania, która pozwoliłaby na osiągnięcie wymaganych prawem wskaźników kapitałowych wynosi ok. 500 mln zł, poinformował prezes Jerzy Pruski.
"To zależy od tego, jak będzie przebiegał proces restrukturyzacji. Na razie wyniki wyprzedzają nasze oczekiwania. Jeśli mielibyśmy skokowo doprowadzić do osiągnięcia wymogów kapitałowych, to jest to kwota ok. 500 mln zł. Przy obniżonej sumie bilansowej i osiągnięciu rentowności ta kwota wystarczyłaby do spełnienia wymogów kapitałowych" - powiedział Pruski podczas konferencji prasowej.
"To kwota, która wpisuje się w proces głębokiej restrukturyzacji" - podkreślił.
Dzisiaj bank poinformował, że potencjalny inwestor w postaci funduszu private equity został dopuszczony do rozszerzonego badania due diligence.
"Jesteśmy w procesie due diligence. Ten proces wszedł w kolejną fazę, on ma swoją dynamikę, która jest wypadkową działania inwestora i różnych ograniczeń prawnych. Bank ściśle współpracuje z KNF, działa w banku kurator, który wspiera działania na rzecz restrukturyzacji" - powiedział Pruski
"Jeżeli jesteśmy w procesie, który przechodzi w kolejną fazę, to należy przyjąć, że prawdopodobieństwo sukcesu takiej transakcji nie spadło" - podkreślił.
Zapytany, czy sprawa z inwestorem ma szansę wyjaśnić się do końca roku prezes powiedział, że "im szybciej, tym lepiej - jeśli proces ma się zrealizować".
Dodał, że bank podejmuje wszelkie działania, by nie opóźniać procesu zmniejszania bilansu, bo jest to ścieżka, która prowadzi wprost do poprawy wskaźników kapitałowych.
"Robimy wszystko, co jest w ludzkiej mocy i jesteśmy ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o przyszłość. Atrakcyjność tego banku po wszystkich doświadczeniach polega na tym, że jest to niszowy bank, nastawiony na obsługę klienta sektora MSP w skali, która zapewni kontrolę nad ryzykiem, kosztami" - dodał.
Prezes poinformował, że program naprawczy Idea Banku został przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ale nie został jeszcze zatwierdzony.
Na koniec czerwca br. wskaźnik TCR w Grupie Idea Bank wyniósł 2,11%, a w samym banku 3,48%.
Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.
(ISBnews)