TXM miał 29,3 mln zł straty netto z dz. kont., 23,9 mln zł straty EBIT w I półr.


Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - TXM odnotował 29,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 11,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowana strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 38,85 mln zł wobec 14,27 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 23,87 mln zł wobec 10,52 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 9,91 mln zł wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,5 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 143,87 mln zł rok wcześniej.
"Determinujący wpływ na spadek średniej sprzedaży na m2 w 2019 roku miał
• brak optymalnej oferty asortymentowej - atrakcyjnego, nowego zapasu - widoczny zwłaszcza w okresie od początku marca do połowy maja
• działania restrukryzacyjne mające na celu likwidację nierentownych sklepów
• likwidacja działalności zagranicznej" - czytamy w raporcie.
W okresie od stycznia do połowy maja 2019 roku TXM zrealizował procentową marżę handlową na poziomie istotnie niższym niż w roku ubiegłym. Jest to konsekwencją wysokiego poziomu przecen w obszarze asortymentu jesienno-zimowego, a także braku dostatecznego wypełnienie sklepów nowy asortymentem, który byłby sprzedawany na wyższych marżach, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 33,77 mln zł wobec 10,95 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)