Zgodnie z Kodeksem wyborczym głosować przez pełnomocnika mogą osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz seniorzy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75. rok życia.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Aby zagłosować przez pełnomocnika należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której jest się wpisanym do rejestru wyborców. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika musi być wniesiony najpóźniej na dziewięć dni przed dniem wyborów.

Wybory odbędą się 13 października, co oznacza, że osoby niepełnosprawne lub seniorzy mają czas do 4 października, czyli jeszcze dwa tygodnie na złożenie wniosku do gminy o ustanowienie pełnomocnika.

Po złożeniu wniosku gmina sporządzi akt pełnomocnictwa do głosowania. Można go wycofać najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów składając oświadczenie w gminie albo w dniu głosowaniu dostarczając obwodowej komisji wyborczej oświadczenie zanim pełnomocnik odda głos.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego wyklucza możliwość głosowania przez pełnomocnika.

W tegorocznych wyborach do Sejmu w całym kraju będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania - na karcie będą umieszczone zarejestrowane w danym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa