Dodał, że w sumie zrealizowanych zostanie 15 inwestycji. Kwieciński zaznaczył, że będą one realizowane w ramach Programu dla Bieszczad. Jego zdaniem, będzie to miał wpływ na okoliczne gminy i powiaty.

„Nie tylko Bieszczady są piękne, także Pogórze Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, cała Dolina Sanu, to wspaniałe przyrodniczo miejsca, choć nie tak popularne jak wysokie Bieszczady. Chcielibyśmy zachęcić turystów do odwiedzania tych bardziej na północ położonych terenów. Z drugiej strony, tu także trzeba poprawić infrastrukturę, by ułatwić mieszkańcom komunikację i dojazdy” - mówił.

Jak podkreślił w komunikacie resort inwestycji i rozwoju, pieniądze mają trafić na projekty i inwestycje związane ze stworzeniem dla osób podróżujących samochodami możliwości wytchnienia, przesiadki na rower lub wyruszenia na pieszą wędrówkę.

Obecna w Arłamowie wojewoda podkarpacka Ewa Leniart podkreśliła, że Bieszczady są wyjątkowym miejscem, które przyciąga nie tylko mieszkańców regionu, ale również turystów z całego kraju.

Wojewoda zaznaczyła, że do wykorzystania całego potencjału Bieszczad konieczne było utworzenie specjalnego programu rządowego. „Pierwsze efekty działania tego programu już mamy. Poprawiamy dostępność komunikacyjną tego obszaru” – mówiła.

Cel Programu dla Bieszczad zamyka się w 4 hasłach: Bieszczady mają być bliskie, przyjazne mieszkańcom, zielone i przedsiębiorcze. Program obejmuje inwestycje rządowe i samorządowe o łącznej wartości ok. 1 mld zł. To pieniądze między innymi na drogi, szpitale, kanalizację czy turystykę. (PAP)

autor: Wojciech Huk