Obecnie trwa przetarg ogłoszony na początku tego miesiąca przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na wykonawcę, który dokończy projektowanie i wybuduje ten odcinek drogi ekspresowej S7.

Fragment ten jest częścią jednego z trzech odcinków, na jakie podzielono budowę drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego. Odcinek ten, od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim ma uchyloną decyzję środowiskową dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości.

Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy - na etap Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) GDDKiA ogłosiła przetarg. Z kolei etap oprotestowany został wyłączony i będzie musiał uzyskać nową decyzję.

Zadaniem wykonawcy odcinka Moczydło – węzeł Miechów będzie dokończenie projektu dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Następnym etapem będzie wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, a potem opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło – węzeł Miechów będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt.

Przebudowana będzie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Według założeń GDDKiA prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło – węzeł Miechów powinny zostać ukończone w terminie 31 - 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Najbardziej zaawansowany jest odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma, którego budowa rozpoczęła się w tym miesiącu. Zgodnie z umową podpisaną przez GDDKiA w styczniu 2018 roku, odcinek ten, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, realizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln zł. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku.

Odcinek od węzła Widoma do granic Krakowa ma wybranego wykonawcę - we wrześniu zeszłego roku GDDKiA podpisała umowę w tej sprawie z włoską firmą Salini Impregilo. Koszt tej inwestycji przekroczy 1,072 mld zł. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy.(PAP)

autor: Rafał Grzyb