Wskaźnik jest na najniższym poziomie od października 2012 r. i spada od 8 miesięcy.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 45,6 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP Biznes)