"Millennium przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Euro Banku. Od tego momentu, mimo czasowego funkcjonowania pod dwiema markami, jesteśmy jedną firmą, a pracownicy Euro Banku stają się pracownikami Banku Millennium. Połączony bank, z centralami w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku, posiadający 606 oddziałów własnych i ponad 230 franczyzowych jest teraz silniejszy i jeszcze bardziej konkurencyjny" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że dzięki połączeniu z Euro Bankiem oraz utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego, bank ugruntuje swoją siódmą pozycję w sektorze bankowym, nastąpi też znaczna poprawa marży odsetkowej.

"Przewidywane synergie pozwolą na realizację celów strategicznych i umożliwią, w okresie 1-2 lat, osiągnięcie celu rocznego zysku netto w wysokości 1 mld zł" - dodał prezes.

Kolejnym krokiem integracji będzie fuzja operacyjna, planowana na przedłużony weekend 9-11 listopada, oznaczająca rebranding i migrację klientów do jednego systemu bankowego. Początek funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym Banku Millennium nastąpi 12 listopada.

Millennium podał, że dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, o sumie bilansowej ok. 100 mld zł, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną, piątą pozycją w obszarze kredytów detalicznych.

"Przejęcie zmniejszyło udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów do poziomu około 21% (z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych Euro Banku, które objęte są umową z Société Générale dotyczącą gwarancji i zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu ryzyka), z dużą szansą na zejście poniżej 20% w okresie kilku miesięcy" - czytamy także.

Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze strategią Banku Millennium na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie o ok 20% wyższym niż obecny, czyli mieszczącym się wśród trzech najlepszych banków w kraju.

Bank podał, że w procesie wielowymiarowej integracji uczestniczy ponad 1 000 osób zaangażowanych w 10 tys. złożonych zadań do wykonania. W ramach projektu bank planuje przeszkolić całą sieć sprzedaży - własną i franczyzy, tj. ok. 1 700 osób.

Bank Millennium przejął Euro Bank 31 maja br. po uzyskaniu wymaganych zgód UOKiK i KNF. KNF udzieliła zezwolenia na połączenie banków 10 września br.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

>>> Czytaj też: Coraz częściej skarżymy banki. Główny problem: kłopoty z rozliczeniem wcześniejszej spłaty kredytu