Awbud miał 15,16 mln zł straty netto, 12,74 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Awbud odnotował 15,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 3,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 12,74 mln zł wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,75 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 98,62 mln zł rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa Awbud zakończyła I półrocze 2019 roku stratą netto na poziomie 15 159 tys. zł wobec straty netto w wysokości 3 559 tys. zł zanotowanej w I półroczu 2018 roku. Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe grupy:
- Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku o 29 125 tys. zł tj. o 29,5%;
- Ujemna marża brutto ze sprzedaży realizowanych kontraktów w wysokości 6 736 tys. zł wobec dodatniej marży brutto w wysokości 5 885 tys. zł w I półroczu 2018 roku.
- Obniżenie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu o 1 447 tys. zł 20,2% w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku;
- Poniesiona strata na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 276 tys. zł wobec ujemnego wyniku w wysokości 1 292 tys. zł w pierwszym półroczu 2018 roku;
- Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 2 132 tys. zł, podczas gdy w okresie porównawczym odnotowano stratę na działalności finansowej w wysokości 1 043 tys. zł" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 18,89 mln zł wobec 3,71 mln zł straty rok wcześniej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana. Od 2011 roku obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2018 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 220 mln zł.
(ISBnews)