Samorząd Katowic i fundacja WWF Polska chcą wspólnie przygotować model wdrożenia w mieście założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedstawiciele miasta i organizacji podpisali w tej sprawie list intencyjny. Chodzi o stopniowe ograniczanie ilości produkowanych odpadów.

Wspierana przez Unię Europejską idea gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada możliwie racjonalne wykorzystywanie zasobów i ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko; produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to możliwe, przy zminimalizowaniu wytwarzania odpadów.

Efektem podjętej we wtorek współpracy samorządu Katowic i WWF Polska ma być plan pod roboczym tytułem „Katowice zamykają obieg”. Katowice są pierwszym dużym miastem w Polsce, które zdecydowało o dołączeniu do projektu kilku organizacji pozarządowych, mającego pomóc polskim samorządom w transformacji w stronę gospodarki obiegu zamkniętego.

Jak wyjaśniali we wtorek działacze WWF Polska, chodzi o wypracowanie długofalowej polityki i programów obejmujących całe wspólnoty - mieszkańców, ruchy oddolne, organizacje pozarządowe, biznes i administrację. Ideą jest stopniowe ograniczanie ilości produkowanych odpadów – poprzez m.in. ponowne użycie produktów, recykling czy kompostowanie.

Przy projekcie tym współpracują takie organizacje pozarządowe jak: Fundacja WWF Polska, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundacja Alter Eko oraz European Environmental Bureau.

„Nasz projekt koncentruje się na miastach. Jak podaje Global Footprint Network, do 2050 r. właśnie tam będzie mieszkało 70-80 proc. ludzi. Potrzebny nam odważny lider, gmina, która pokaże, że realizacja ambitnych celów jest możliwa także w Polsce” - mówił we wtorek prezes fundacji WWF Polska Mirosław Proppé.

„Zdajemy sobie sprawę ze skutków zmian klimatu i wpływu, jaki człowiek ma na środowisko. Z jednej strony odpowiadamy na oczekiwania Unii Europejskiej, która dąży do poprawy efektywności i jakości selektywnej zbiórki odpadów. Z drugiej strony zastanawiamy się, jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów” - wskazał wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, odpowiedzialny m.in. za gospodarkę odpadami. Jak mówił, ambitne cele wymagają ambitnych działań i innowacyjnych strategii. "Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z WWF, żeby wypracować najlepszy model wdrożenia w Katowicach gospodarki o obiegu zamkniętym” - wyjaśnił.

Swoje podpisy pod listem intencyjnym złożyli m.in. przedstawiciele dwóch miejskich spółek - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w założeniu lidera projektu, i Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (KTBS). Udział KTBS ma ułatwić w przyszłości np. testowanie rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych w budownictwie mieszkaniowym.

Na bezpośrednią współpracę z fundacją WWF liczy też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego - w tym Katowice. Jak przypomniała we wtorek wiceprzewodnicząca zarządu Metropolii GZM Danuta Kamińska, jednym z ustawowych zadań Metropolii jest rozwój społeczno-gospodarczy. „Gospodarka o obiegu zamkniętym jest nowym modelem gospodarki światowej, opartym na szeroko rozumianym rachunku ekonomicznym. To szansa dla nas na długoterminowy rozwój. To się po prostu będzie opłacało” - przekonywała.

Wskazała, że idea wypracowania, inspirowania i koordynowania wdrażania założeń gospodarki obiegu zamkniętego jest zadaniem Metropolii, wynikającym z przyjętej przez zgromadzenie GZM krótkoterminowej strategii tej organizacji: Programu działań strategicznych do 2022 r. „Strategia gospodarki obiegu zamkniętego to przejście z nieekonomicznego, konsumpcyjnego modelu opartego na schemacie produkuj, zużyj, wyrzuć+ do modelu pętli, w którym odpad, jeśli już powstanie, staje się surowcem do powtórnego użycia" - mówiła.

10 września rząd zaakceptował przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „Mapę drogową GOZ”. Dokument zawiera szereg narzędzi, w tym legislacyjnych, które mają umożliwić stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Proponowane działania dotyczą przede wszystkim prac analityczno-koncepcyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz koordynacyjnych w obszarach właściwych poszczególnym resortom.

O wadze wspierania przedsięwzięć zgodnych z założeniami obiegu zamkniętego mówił m.in. 25 września premier Mateusz Morawiecki, odnosząc to wówczas do powstającej w Radlinie (Śląskie) elektrociepłowni, która będzie zasilana gazem nadwyżkowym powstającym w procesie technologicznym tamtejszej koksowni. Premier ocenił, że inwestycja jest ważna i charakterystyczna dla obecnego etapu zmian gospodarczych w Polsce.

>>> Czytaj też: Technologia przyszłości receptą na kryzys klimatyczny? Nie wierz w to [OPINIA]