"Kraje należące do tej inicjatywy (Trójmorza) nie mają osobnych ambicji, by grać rolę geopolityczną, główna idea to wzmocnienie powiązań w regionie środkowowschodniej Europy" – powiedział w środę Czaputowicz.

Szef MSZ nie zgodził się z tezą, że inicjatywa Trójmorza to konkurencja dla integracji europejskiej. Podkreślił, że chodzi o wspólną wizję, podzielaną przez należące do Unii kraje regionu. Jak zaznaczył, położenie geopolityczne i ocena zagrożeń skłaniają kraje regionu do bliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi niż jest to w przypadku niektórych państw europejskich położonych dalej na zachód.

Czaputowicz zaznaczył, że na obecnym etapie włączenie Ukrainy nie jest możliwe, ponieważ inicjatywa ogranicza się do państw UE.