ASM Group ocenia, że trend wzrostowy był kontynuowany w III kw.


Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - ASM Group ocenia, że w I półroczu 2019 r. wypracowała dobre wyniki i widzi trend zwyżkowy także w III kwartale, poinformował prezes Adam Stańczak.
"Dobre wyniki pierwszego półrocza są potwierdzeniem słuszności obranej przez ASM Group strategii międzynarodowej ekspansji. Akwizycja nowych spółek z rejonu DACH okazała się trafionym posunięciem, dzięki czemu możemy dziś śmiało mówić o sobie jako liderze innowacyjnych usług wsparcia sprzedaży w Europie. Także na rodzimym rynku odnotowujemy wzrosty, a to dobry prognostyk na pozostałe miesiące tego roku. Trend zwyżkowy obserwujemy także w III kwartale" - powiedział Stańczak, cytowany w komunikacie.
ASM Group zamknęła I półrocze 2019 r. z 270,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli o 105,8% więcej niż w pierwszej połowie 2018 r. Zysk EBITDA po sześciu miesiącach 2019 r. wyniósł 10,6 mln zł (wzrost o 100,6% r/r), zaś skonsolidowany zysk operacyjny 4,4 mln zł (o 0,2 mln zł mniej niż przed rokiem). Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 0,67 mln zł wobec 3,08 mln zł rok wcześniej.
"Dynamiczny wzrost wyników sprzedażowych to pochodna realizacji strategii biznesowej ASM Group, której ważną częścią są przejęcia i inwestycje w nowe rynki. Najnowszy projekt w tym obszarze, czyli akwizycja grupy Vertikom, głównego członka ESI (European Sales Influence Group) to gwarancja dostępu do klientów w całej Europie. To zarazem baza do utworzenia Międzynarodowej Platformy Sprzedaży, narzędzia do dalszego dynamicznego skalowania przychodów i zysków spółki" - wyjaśniono.
Według spółki, akwizycja Vertikom, dużej niemieckiej spółki, wymagała w początkowej fazie procesu zmierzenia się z wieloma wyzwaniami - przede wszystkim integracją nowego podmiotu, skoordynowaniem zarządzania złożoną, międzynarodową strukturą oraz kampanią komunikacyjną na nowych rynkach. Udana integracja przełożyła się na wyniki finansowe.
"Pierwsza połowa 2019 r. to czas coraz sprawniejszego funkcjonowania ASM Group w międzynarodowej odsłonie. Zmierzyliśmy się z trudnościami adaptacyjnymi i nabieramy wiatru w żagle. Liczby mówią same za siebie - Europa okazała się słusznym kierunkiem rozwoju biznesu. Mamy w związku z tym dalsze plany strategiczne. Chcemy rozwinąć Międzynarodową Platformę Sprzedaży, wspierającą marki w zdobywaniu nowych rynków we wszystkich krajach Europy. Przed nami pracowity, ale ekscytujący okres" - dodał Stańczak.
ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Spółki zależne ASM Group prowadzą działalność na terenie Polski, Włoch, Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz - dzięki spółce portfelowej Vertikom - w kolejnych 14 krajach Europy. Łącznie na wszystkich rynkach spółki z grupy obsługują ponad 1 500 klientów. W 2018 r. przychody Grupy wyniosły 408,5 mln zł, z czego 72,5% zostało wygenerowane poza Polską.
(ISBnews)