Wysokość składek na PPK:

Wpłaty pracownika

Na konta PPK pracowników wpływać będą pieniądze z trzech podstawowych źródeł. Pierwsze z nich stanowić będą wpłaty uiszczane przez samego zatrudnionego.Co miesiąc ma on przekazywać obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Może też odprowadzać dodatkową składkę w wysokości do 2 proc. pensji brutto. Maksymalnie ma więc możliwość wpłacania na swój rachunek PPK 4 proc. wynagrodzenia brutto (jeżeli ma najniższe dochody, a łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 proc. aktualnego minimalnego wynagrodzenia – może wpłacać od 0,5 do 2 proc. wynagrodzenia brutto).

Reklama

Wpłaty pracodawcy

Drugim podstawowym źródłem kapitału będą obowiązkowe wpłaty wnoszone przez pracodawcę. Mają one wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, przy czym w gestii zatrudniającego leży, czy zdecyduje się na wpłacanie dodatkowej kwoty – wpłata dobrowolna może wynieść do 2,5 proc wynagrodzenia brutto. Wpłaty podstawowe oraz dodatkowe, finansowane przez pracodawcę, mogą więc zasilać rachunek PPK pracownika kwotą tożsamą z maksymalnie 4 proc. jego pensji brutto miesięcznie.

Wpłaty państwa

Trzecim podmiotem przekazującym fundusze na PPK będzie państwo. Z jego budżetu na konta pracowników wpłyną jednorazowe wpłaty powitalne wynoszące 250 złotych oraz wypłacane raz w roku dopłaty roczne o wysokości 240 złotych.

>>> Czytaj też: PPK, IKE, lokata czy gotówka? Oto kwota, jaką zbierzemy odkładając po 100 zł miesięcznie przez 30 lat