Po 60. roku życia pracownik wypłaci środki bez potrąceń

Rekomendowanym rozwiązaniem jest skorzystanie ze zgromadzonych na koncie PPK środków dopiero po ukończeniu 60 lat. Wówczas pracownik może pobrać 25 proc. zaoszczędzonych pieniędzy, a pozostałą sumę wypłacać w comiesięcznych ratach przez kolejne 10 lat (w minimum 120 ratach). Taki scenariusz pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, gdyż wszystkie wypłaty są nieopodatkowane.

Wcześniejsza wypłata środków kosztuje

Pracownik nie musi jednak czekać do 60. urodzin, by móc skorzystać z zaoszczędzonych pieniędzy. Ma bowiem możliwość dokonania zwrotu zgromadzonych w PPK oszczędności po złożeniu stosownego wniosku. Skorzystanie z tej opcji wiąże się jednak z pewnymi potrąceniami – wnioskodawcy wypłacona zostanie kwota pomniejszona o:

  • podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19 proc.,
  •  30 proc. środków pochodzących z wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30 proc. zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
  •  środki pochodzące z państwowych dopłat.

W wyjątkowych sytuacjach można skorzystać z oszczędności

Ustawa przewiduje wyjątkowe sytuacje życiowe, które uprawniają pracownika do skorzystania ze zgromadzonych oszczędności przed 60. rokiem życia. Do tego typu szczególnych okoliczności zaliczają się:

  •  sytuacja poważnej choroby uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (możliwość wypłaty do 25 proc. środków bez obowiązku zwrotu),
  • obowiązek pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 proc. środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

>>> Czytaj też: PPK, IKE, lokata czy gotówka? Oto kwota, jaką zbierzemy odkładając po 100 zł miesięcznie przez 30 lat