Pracownik zostaje zapisany do Pracowniczych Planów Kapitałowych nowego zatrudniającego po 3 miesiącach od nawiązania z nim stosunku pracy. Może jednak nie wyrazić zgody na transfer środków między kontami i pozostać w PPK oferowanych przez wcześniejszego pracodawcę.

Czy zmiana pracodawcy oznacza zmianę PPK?

Zmiana miejsca zatrudnienia w większości przypadków jest jednoznaczna ze zmianą PPK. Zatrudniony zostaje zapisany do Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez nowego pracodawcę po trzech miesiącach świadczenia pracy na jego rzecz. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów w związku z transferem oszczędności między kontami PPK.

>>> Czytaj też: Wysokość składek na PPK: ile wpłaci pracownik, a ile pracodawca i państwo?

Pracownik może pozostać w PPK poprzedniego pracodawcy

Pracownik może pozostać jednak w dotychczasowym PPK, np., jeśli uzna, że prowadząca je instytucja finansowa pozwoli mu zaoszczędzić większą sumę pieniędzy. O podjęciu takiej decyzji musi poinformować obecnego zatrudniającego. Warto przy tym pamiętać, iż państwowe dopłaty roczne będą wnoszone na rachunek założony najpóźniej, zostaną więc skierowane do rachunku prowadzonego przez nowego pracodawcę.

Posiadanie kilku kont PPK jest dozwolone

Zatrudniony nie musi posiadać wyłącznie jednego konta PPK. Może dojść do sytuacji, gdy będzie uczestniczył w wielu Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wystarczy, że zmieni miejsce zatrudnienia kilkukrotnie, za każdym razem odmawiając transferu środków na nowy rachunek.

>>> Czytaj też: Twoje pieniądze w PPK. Kiedy i jak można wypłacić środki?