Akcjonariusze Orbisu zdecydują 12 XI o skupie do 13,08 mln akcji własnych


Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 12 listopada br., o nabyciu do 13 076 923 akcji własnych, stanowiących do 28,38% kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia, po cenie nie niższej niż 65 zł i nie wyższej niż 150 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
Upoważnienie do nabywania akcji ma obowiązywać do listopada 2021 r. Na jego przeprowadzenie zostanie utworzony kapitał rezerwowy wysokości 850 mln zł, wynika także z projektów.
Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
(ISBnews)