Liczba Polaków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosiła 6,976 mln osób w 2018 r., co oznacza 18,9 proc. populacji, podał Eurostat. Odsetek ten poprawia się - w 2008 r. wynosił 30,5 proc.

"W 2018 r. 109,2 mln osób, czyli 21,7 proc. populacji w UE było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że osoby te znajdowały się w jednym z trzech stanów: zagrożenia ubóstwem z powodów dochodowych, poważnego zagrożenia niedostatkiem materialnym lub zamieszkiwały w gospodarstwie domowym o bardzo niskiej intensywności pracy" - czytamy w komunikacie.

Po wzrostach w latach 2009-2012 do poziomu 25 proc., odsetek osób zagrożonych ubóstwem w UE systematycznie spadał, sięgając 21,7 proc. w ubiegłym roku, tj. o 2 pkt proc. poniżej poziomu z 2008 r., podano także.

Reklama

>>> Czytaj też: Polska jak Szwajcaria. Oto mapa nierówności dochodowych w Europie

W całej UE najbardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 2018 były: Bułgaria (32,8 proc. mieszkańców), Rumunia (32,5 proc.) i Grecja (31,8 proc.), zaś najniższy poziom tego wskaźnika odnotowano w ub.r. w Czechach (12,2 proc.), Słowenii (16,2 proc.) i Słowacji (16,3 proc. w 2017 r.).

"Największy spadek tego wskaźnika zanotowano w Bułgarii (z 44,8 proc. to 32,8 proc., tj.-12 pkt proc.), Rumunii (-11,7 pkt proc.) i w Polsce (-11,6 pkt proc.), następnie na Węgrzech (-8,6 pkt proc.) i Łotwie (-5,8 pkt proc.)" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Biedny jak Szwajcar. Co to znaczy być ubogim w kraju Helwetów?