http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34471701,kruk-sa-raport-okresowy-kwartalny-skonsolidowany-3-2019-qsr
Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Kruk odnotował 77,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 89,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 129,29 mln zł wobec 126,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 326,49 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 288,6 mln zł rok wcześniej.
"Zamknęliśmy trzeci kwartał zyskiem netto 78 mln zł i EBITDA gotówkową w wysokości 286 mln zł, która w zestawieniu z trzecim kwartałem 2018 roku jest wyższa o 15%. Nasz wynik był 9% wyższy od oczekiwań rynku, gdzie konsensus od 6 biur maklerskich przewidywał zysk Kruka na poziomie 71,4 mln. W Kruku patrzymy jednak długodystansowo i chcemy być firmą, która będzie rosła, a jednocześnie będzie chciała się dzielić zyskami z akcjonariuszami" - skomentował prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 244,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 279,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 948,12 mln zł w porównaniu z 893,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 56,12 mln zł wobec 89,86 mln zł straty rok wcześniej.
"W pierwszych trzech kwartałach spłaty z portfeli własnych wyniosły ponad 1,3 mld zł i stanowiły 83% proc. wyniku poprzedniego roku. W Polsce jest to wzrost o 9%, w Rumunii 5% we Włoszech 46%, a na pozostałych rynkach 48%. W trzecim kwartale Kruk zrealizował 433 mln zł spłat i był to wynik o 14% wyższy w zestawieniu z analogicznym okresem 2018 roku. Od stycznia do września 2019 roku Grupa Kruk zainwestowała 392 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4 mld zł. W trzecim kwartale, inwestycje wyniosły 83 mln zł przy wartości nominalnej 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.
"Podaż portfeli w Polsce okazała się niższa, niż nasze przewidywania z początku roku. W naszej ocenie, jest to przejściowa sytuacja. Liczymy na to, że banki będą zwiększać skalę oferowanych portfeli w kolejnych kwartałach. Szczególnie, że pojawia się coraz więcej zewnętrznych czynników mogących wpływać na decyzje banków. Końcówka roku zapowiada się bardzo aktywa pod kątem oferowanych portfeli, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, i pytanie jak dużo uda nam się przetargów wygrać. Mamy apetyt na znacznie więcej, choć cieszą nas bardzo dobre transakcyjne zwroty, z tegorocznych inwestycji" - wskazał prezes.
Kruk w III kwartale 2019 roku wyemitował obligacje o wartości nominalnej 25 mln zł. Tym samym łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w 2019 roku (w ramach ofert publicznej i prywatnych) to 215 mln zł. Dodatkowo Kruk zawarł aneks z bankami wchodzącymi w skład konsorcjum finansującego Grupę Kruk, zwiększający o 10 mln euro limit konsorcjalny. Obecna kwota tego limitu, do której Kruk może zaciągnąć zobowiązanie na inwestycje w pakiety wierzytelności, to 260 mln euro, podano także.
"Zdrowy bilans i dobry dostęp do finansowania to efekt konserwatywnego podejścia do polityki zadłużenia firmy. Kruk ma zaufanie rynku dłużnego i jest w stanie emitować obligacje na zakładanych poziomach. Emisja w okresie wakacyjnym, kończąca się ponad dwukrotnie większym zainteresowanie, to jeden z największych sukcesów na polskim rynku obligacji publicznych od kilku lat. Wartość dostępnych, niewykorzystanych linii kredytowych to 789 mln zł" - dodał Krupa.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)