Jak podał w czwartek Eurostat, stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, we wrześniu 2019 r. wyniosła w Polsce 3,3 proc., tak jak w sierpniu. Liczba bezrobotnych we wrześniu wyniosła 564 tys. wobec 563 tys. w sierpniu.

"W Polsce czwarty miesiąc z rzędu utrzymuje się historycznie niski poziom stopy bezrobocia (3,3 proc.), co jest bardzo dobrą prognozą dla całego krajowego rynku pracy w III kwartale" - ocenili analitycy MPiT.

Resort przypomniał, że w II kw. br. analiza struktury ludności w wieku 15-64, według statusu na rynku pracy, pokazała, że udział osób aktywnych zawodowo wzrósł wobec analogicznego okresu poprzedniego roku do 70,5 proc. z 70,2 proc., "co jest jednym z najwyższych wyników w historii badania".

Reklama

Eksperci MPiT zwrócili uwagę, że we wrześniu stopa bezrobocia w UE pozostała na poziomie z poprzedniego miesiąca, czyli 7,5 proc. i ponownie osiągnęła najniższy wynik od stycznia 2000 r. Podobna sytuacja, jak dodali, miała miejsce w strefie euro, gdzie wskaźnik nie zmienił się w stosunku do sierpnia i pozostał na poziomie 6,3 proc., notując tym samym po raz kolejny najniższy wynik od maja 2008 r.

Najwyższy poziom stopy bezrobocia utrzymuje się na południu Europy – we Włoszech (9,9 proc.), Hiszpanii (14,2 proc.) i Grecji (16,9 proc., dane za lipiec); najniższe wartości omawianego wskaźnika notuje się natomiast w Czechach (2,1 proc.) i Niemczech (3,1 proc.) - wynika z danych Eurostatu.