Ursus Bus poparł wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnegoWarszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Ursus Bus, spółka zależna Ursusa w restrukturyzacji, złożyła do sądu pismo wyrażające poparcie dla wniosku jednego z wierzycieli o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki, podał Ursus.

"Zarząd Ursus Bus S.A. poinformował zarząd emitenta, że ze względu na dbałość o kontynuowanie działalności Ursus Bus S.A. i utrzymanie jej na rynku, a także dążąc do jak największej ochrony pracowników i wierzycieli, złożył już do sądu pismo wyrażające poparcie dla przedmiotowego wniosku, zaś obecnie przygotuje pełną odpowiedź na przedmiotowy wniosek, w której wykaże istnienie przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla wierzycieli i pracowników spółki rozstrzygnięcia w zakresie przedmiotowego wniosku" - czytamy w komunikacie.

9 października Ursus Bus informował, że jeden z wierzycieli zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

"Zarząd Ursus Bus S.A. poinformował zarząd emitenta, że ze względu na dbałość o kontynuowanie działalności Ursus Bus S.A. i utrzymanie jej na rynku, a także dążąc do jak największej ochrony pracowników i wierzycieli zamierza poprzeć ww. wniosek" - czytamy w komunikacie.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)