Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Coal Energy z dniem 5 listopada do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2018/2019, podała giełda.
27 czerwca br. giełda informowała, że akcje 3 emitentów - w tym Coal Energy - przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów.
Coal Energy to prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)