BFG wyznaczył PKO BP wysokość MREL do osiągnięcia do końca 2022 r.


Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył PKO Bankowi Polskiemu wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), który bank ma osiągnąć do końca 2022 r., podało PKO BP.
"Określona dla banku na poziomie skonsolidowanym wysokość MREL wynosi 14,376% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 22,807% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). MREL określony dla banku na podstawie danych jednostkowych wynosi 13,726% TLOF, co odpowiada 23,014% TRE. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 r. BFG wyznaczył liniową ścieżkę dojścia do limitu: odpowiednio na koniec 2020 oraz 2021 r. wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi 11,002% i 12,689% na poziomie skonsolidowanym oraz 10,524% i 12,125% na poziomie jednostkowym" - czytamy w komunikacie.
MREL został wyznaczony na podstawie danych według stanu na 31 grudnia 2018 r.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)