Jak mówił podczas oficjalnej prezentacji "Regional Economic Outlook for Europe" dyrektor departamentu europejskiego MFW Poul Thomsen, Europa nie jest wyjątkiem, dlatego biorąc pod uwagę, że świat jest w fazie globalnego spowolnienia gospodarczego, również na Starym Kontynencie dynamika gospodarcza jest obecnie słabsza.

Jak zaznaczył, związane jest to jest z czynnikami zewnętrznymi i napięciami w światowym handlu. W słabiej rozwiniętych krajach europejskich, do których zalicza się Polska, wzrost gospodarczy jest i ma pozostać wyższy niż w państwach bardziej rozwiniętych na zachodzie Europy.

Z danych MFW wynika, że gospodarka europejska traktowana jako całość rozwijała się w 2018 r. w tempie 2,3 proc. PKB. W tym roku dynamika ma spaść do 1,4 proc. PKB, ale w przyszłym roku ma rosnąć w tempie 1,8 proc. PKB.

Analitycy MFW przygotowali swoją prognozę opierając się na założeniu, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE odbędzie się w uporządkowany sposób (na podstawie wynegocjowanej między stronami umowy) i nie będzie dalszych restrykcji w światowym handlu.

Jak mówił Thomsen, w Europie spowolnienie spowodowane wynika z mniejszej produkcji przemysłowej, ale usługi również zaczynają słabnąć. Z kolei niepewność w handlu przekłada się na osłabienie inwestycji.

Biorąc pod uwagę, że w podstawowym scenariuszu przewidywane jest ożywienie, MFW nie widzi potrzeby luzowania polityki pieniężnej. Zdaniem Thomsena kraje z wysokim długiem publicznym powinny kontynuować konsolidację fiskalną, za wyjątkiem tych państw, w których jest bardzo słaby popyt wewnętrzny.

MFW wskazał na konieczność reform strukturalnych podkreślając, że państwa Europy Wschodniej są przykładem sukcesu potwierdzającego tezę, że reformy przynoszą efekty.

Państwa zachodnie Europy mają się rozwijać w tym roku w tempie 1,3 proc. PKB, a w przyszłym 1,5 proc. PKB. Kraje rozwijające się (wschód Europy bez Rosji i Turcji) ma rosnąć w tym czasie na poziomie 3,7 i 3,1 proc. PKB odpowiednio w 2019 i 2020 r.

>>> Czytaj też: Coraz trudniej znaleźć pracownika z Ukrainy. 46 proc. firm zgłasza trudności