PAIH: Unijna umowa o wolnym handlu szansą na poprawę salda Polski z SingapuremWarszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Singapurem, zatwierdzona dziś przez państwa członkowskie UE, oznacza dla Polski szansę na odwrócenie ujemnego od lat bilansu handlowego Polski z tym krajem, uważa kierownik biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Singapurze Magdalena Smolak.

"Singapur to dopiero piąty największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN, podczas gdy dla UE jest największym. Do tego od lat notujemy ujemne saldo. Jeśli polskie firmy dobrze wykorzystają zawarte w październiku porozumienie, mamy szansę nie tylko zwiększyć wartość wymiany, ale też zmienić bilans na naszą korzyść" - powiedziała Smolak, cytowana w komunikacie.

Jak wyjaśnia szefowa PAIH w Singapurze, umowa zniesie bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu towarami i usługami. Tłumaczy, że głównym partnerem handlowym Polski wśród członków ASEAN jest Wietnam z saldem obrotów sięgającym 2,3 mld USD w 2017 r. Z kolei wartość wymiany z Singapurem to zaledwie 816,5 mln USD, co daje mu piątą lokatę w tym zestawieniu. Dodaje, że import produktów z Półwyspu niemal dwukrotnie przewyższa polski eksport.

Szefowa ZBH Singapur dodaje jednocześnie, że polskie przedsiębiorstwa mają ogromny apetyt na ekspansję do Singapuru, świadczy o tym liczba zapytań, która sięga kilkudziesięciu miesięcznie.

Smolak podkreśla także, że zadaniem biura handlowego PAIH w Singapurze jest edukacja polskich firm w zakresie postanowień umowy.

"Przekonujemy polskich eksporterów, że porozumienie może zmienić oblicze naszych dwustronnych relacji gospodarczych. Oprócz standardowych zapisów o liberalizacji wymiany, znajdziemy w nim postanowienia o ochronie własności intelektualnej, zamówień publicznych, konkurencji, a nawet zrównoważonego rozwoju" - powiedziała szefowa ZBH.

Państwa członkowskie UE zatwierdziły dzisiaj umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że umowa wejdzie w życie 21 listopada.

Jak podkreślił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa Unii Europejskiej z krajem Azji Południowo-Wschodniej.

"Na mocy umowy handlowej Singapur usunie wszystkie pozostałe cła dotyczące produktów UE. Umowa stwarza również nowe możliwości dla dostawców usług z UE, między innymi w sektorach takich jak telekomunikacja, ochrona środowiska, inżynieria, informatyka i transport morski. Sprawi ona również, że otoczenie biznesu będzie bardziej przewidywalne. Umowa umożliwi również ochronę prawną 190 najbardziej rozpoznawalnych europejskich produktów spożywczych, znanych jako oznaczenia geograficzne. Singapur jest już trzecim co do wielkości miejscem docelowym dla takich europejskich specjalności. Singapur zgodził się również na zniesienie przeszkód w handlu, oprócz ceł w kluczowych sektorach, przykładowo poprzez uznanie unijnych testów bezpieczeństwa w odniesieniu do samochodów i wielu urządzeń elektronicznych oraz poprzez uznawanie etykiet, które unijne przedsiębiorstwa stosują do wyrobów włókienniczych" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

UE i Singapur zawarły również umowę o ochronie inwestycji, która może wejść w życie po jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich własnymi procedurami krajowymi.

(ISBnews)