PGE zakłada spadek EBITDA w segmentach wytwarzania i w obrocie w 2020 r.Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Energetyki Odnawialnej, Ciepłownictwa i Obrotu oraz stabilnego wyniku w Dystrybucji w 2020 r., podała spółka.

Na oczekiwany spadek EBITDA w Energetyce Konwencjonalnej wpłyną:

- Średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ~275-280 zł/MWh;

-Wytwarzanie pod presją spadających marży jednostkowych wobec potencjalnie wyższego poziomu importu oraz uruchamiania mocy wytwórczych o niższym koszcie zmiennym;

-Wyższa dyspozycyjność elektrowni Bełchatów i Turów wobec niższego obciążenia remontowego;

-Wyższy wolumen produkcji z węgla kamiennego w wyniku pracy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole;

-Stabilny poziom średniej ceny węgla kamiennego;

-Brak darmowych uprawnień CO2 dla energii elektrycznej od roku 2020 (ubytek ~8,5 mln ton);

-Wynik roku bazowego uwzględnia ~1 mld zł z tytułu dodatkowych uprawnień do emisji CO2, podano w prezentacji wynikowej.

W Ciepłownictwie najważniejsze czynniki to:

-Wzrost ogólnego kosztu uprawnień CO2 z tytułu niższej darmowej alokacji na rok 2020 (ubytek ~1 mln ton);

-Wynik roku bazowego uwzględnia ~0,3 mld zł z tytułu dodatkowych uprawnień do emisji CO2.

W Energetyce Odnawialnej PGE zakłada, że wolumen produkcji będzie zależny od warunków pogodowych (2019 był rokiem o relatywnie wysokiej wietrzności). Zakładana kontrybucja nowych farm wiatrowych to ok. 200 GWh. Przewidywany jest wzrost kosztów operacyjnych m.in. w związku z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w ramach segmentu.

Z kolei w Obrocie wynik roku bazowego uwzględnia efekt rozwiązania rezerw dotyczących ustawy o cenach prądu (jest to neutralne dla wyniku grupy), a warunki rynkowe wpływają na poziom uzyskiwanych marż.

W Dystrybucji istotne czynniki to:

-Wartość regulacyjna aktywów (WRA) wyższa o ~0,7 mld zł: ~17,5 mld zł oraz ~113 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI);

-Średnioważony koszt kapitału (WACC) niższy o ~50 pkt: 5,5% (przed opodatkowaniem) w wyniku znacznego spadku stopy wolnej od ryzyka.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)