Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Neuca zanotowała wzrost liczby aptek w programach partnerskich IPRA i Partner+ o 886 w I-III kw. br. do 2 084 i oczekuje dalszego wzrostu w tym i przyszłym roku. Spółka zakończy w tym roku znaczące inwestycje, których wartość na koniec września sięgnęła ok. 100 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu. 

"Zakładamy, że liczba aptek w programie będzie rosła. To środkowa faza budowania tej grupy klientów. Nie powiedzieliśmy tu ostatniego słowa" - powiedział prezes Piotr Sucharski podczas konferencji prasowej. 

Neuca podała dziś, że apteki uczestniczące w najbardziej zaawansowanych programach IPRA i Partner+ stanowią 23% aptek niezależnych w kraju.

"Mamy 23% udziałów na rynku aptek niezależnych, potencjał do wzrostu jest jeszcze bardzo duży" - podkreślił. 

Prezes poinformował, że w tym roku Neuca skupia się na osiąganiu celów strategicznych i wyraźnej poprawie ubiegłorocznego wyniku finansowego. 

"Jesteśmy bardzo skupieni na roku 2019, by zamknąć go dobrym wynikiem i spełnić obietnice wobec partnerów naszych programów. Chcemy dobrze przygotować bazę, by w takiej dużej grupie przystąpić do 2020 z większą siłą. Mamy nadzieję, że przekonamy partnerów, że jesteśmy skuteczni" - podkreślił Sucharski, nie zdradzając planów spółki na przyszły rok. 

Do najbardziej zaawansowanych programów Partner+ i IPRA należą  2084 apteki (23% aptek niezależnych działających w Polsce). Od początku roku przystąpiło do nich 886 nowych uczestników.

Prezes podkreślił, że spółka w dalszym ciągu będzie pracować nad wzrostem satysfakcji klientów, która przekłada się na rosnące zaufanie, a tym samym liczbę partnerów korzystających z programów Neuki. 

"Rosnące udziały w rynku aptek niezależnych są właśnie budowane w ten sposób. Rosnący potencjał tej grupy będzie widoczny, ale nie z dnia na dzień. W każdej z aptek, które przystąpiły,a do programu będzie rósł udział marek własnych" - zaznaczył. 

Jak poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik, wartość inwestycji, które Neuca zrealizowała w od stycznia do września br. wyniosła ok. 100 mln zł. 

"Wydaliśmy ok 100 mln zł na inwestycje w obszarze odtworzeniowym i akwizycje. Jesteśmy na finiszu budowy biurowca i  zakładamy, że z końcem I kw. 2020 r. przeniesiemy się do nowego biura. Łączne wydatki, które ponieśliśmy na ten cel to 90 mln zł, co stanowi 90% całej inwestycji. Resztę będziemy wydawać w IV kw. br. i na początku przyszłego roku" - powiedział wiceprezes podczas konferencji.

Ta inwestycja łącznie z inwestycją w nasze piąte centrum logistyczne z perspektyw capexu to łącznie ok. 170 mln zł, dodał. 

Dzik poinformował, że zgodnie z zapowiedziami wartość inwestycji w przyszłym roku będzie znacznie niższa niż w 2019 r. 

"Inwestycje odtworzeniowe będą zbliżone do wartości amortyzacji, czyli na poziomie ok. 30-40 mln zł. Pozostała wartość będzie przeznaczona na selektywne akwizycje" - powiedział wiceprezes. 

Wskazał, że przeniesienie pracowników do jednego miejsca pozwoli nie tylko zwiększyć ich zaangażowanie, ale także "uwalnia" część lokalizacji, które spółka będzie mogła sprzedać w najbliższych latach. 

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)