Wittchen miał 3,84 mln zł zysku netto, 9,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Wittchen odnotował 3,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 10,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,46 mln zł wobec 13,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,02 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 70,53 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 9,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 180,84 mln zł w porównaniu z 162,11 mln zł rok wcześniej.
"Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 12% do wysokości 181 mln zł za trzy kwartały 2019 roku oraz o 5% do wysokości 74 mln zł w samym trzecim kwartale 2019 roku. Wzrost przychodów w kanale detalicznym wyniósł odpowiednio 19% dla trzech kwartałów oraz 21% dla samego trzeciego kwartału. W trzech pierwszych kwartałach 2019 roku wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z rozwoju sieci on-line w kraju i zagranicą oraz ze zwiększenia powierzchni handlowej. Jednocześnie, wykluczenie w ciągu dziewięciu miesięcy 2019 roku dodatkowych 11 niedziel, które tradycyjnie były dniami o wysokim poziomie sprzedaży, wpłynęło na realizację niższego poziomu przychodów w sklepach porównywalnych" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.
"EBITDA Grupy za okres trzech kwartałów 2019 roku wyniosła 35 mln zł, a rentowność EBITDA 19,4%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 9,24 mln zł wobec 17,84 mln zł zysku rok wcześniej.
W III kw. 2019 roku Grupa otworzyła 3 salony sprzedaży oraz dokonała realokacji 1 salonu w ramach istniejącego centrum handlowego. Na dzień 30 września 2019 roku Grupa prowadziła 108 własnych punktów sprzedaży o łącznej powierzchni handlowej brutto 8 538 m2 (31 grudnia 2018 roku: 7 763 m2 i 99 punktów sprzedaży), a przychody zagraniczne wzrosły o 24% do poziomu 14,7 mln zł (trzy kwartały 2018: 11,9 mln zł), a ich udział w przychodach Grupy wyniósł 8%, podano także.
Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.
(ISBnews)