PCC Rokita miało 37,56 mln zł zysku netto, 58,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 37,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 53,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 58,29 mln zł wobec 62,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,21 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 379,73 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 79,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 161,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1123,65 mln zł w porównaniu z 1100,89 mln zł rok wcześniej.
"Za dziewięć miesięcy tego roku zysk EBITDA grupy wyniósł blisko 215 mln zł i był niższy o 10% w stosunku do okresu porównawczego. Skonsolidowany zysk netto spadł o 51%, co było efektem m.in. wyższego podatku dochodowego. W segmencie Chloropochodne, który ma największy udział w rezultatach grupy, ilości sprzedawanych produktów wzrosły o około 4%. Na wzrosty wpłynęła m.in. optymalizacja produkcji oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych segmentu. Natomiast zysk EBITDA segmentu spadł o ponad 19% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynikało to przede wszystkim z niższych cen alkaliów, pomimo zwiększonego wolumenu sprzedaży segmentu" - napisali prezes Wiesław Klimkowski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.
"Segment Poliuretany, drugi z głównych segmentów produkcyjnych, wypracował wzrost wolumenu sprzedaży o blisko 6% wobec okresu porównawczego. Segment od początku roku zmagał się zarówno z wysokimi cenami surowców jak i wysoką podażą produktów na rynku. Pomimo tej trudnej sytuacji rynkowej, zysk EBITDA segmentu wzrósł o blisko 4% w porównaniu do dziewięciu miesięcy minionego roku. Równolegle segment Inna działalność chemiczna odnotował lepsze wyniki w porównaniu do trzech kwartałów roku ubiegłego, co zawdzięcza przede wszystkim wypracowanym wyższym marżom. Segment ten stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 92,13 mln zł wobec 171,32 mln zł zysku rok wcześniej.
Spółka zastrzegła, że wzrosty cen energii elektrycznej mogą mieć wpływ na jej wyniki w kolejnych okresach.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.
(ISBnews)