ZE PAK miał 34,68 mln zł zysku netto, 61,7 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 34,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 61,7 mln zł wobec 8,98 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 751,14 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 640,57 mln zł rok wcześniej.
"W analizowanym kwartale, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w grupie zmniejszyła się sprzedaż energii elektrycznej z 2,48 TWh do 2,46 TWh, tj. o 0,81%. Spadek sprzedaży wystąpił pomimo większej sprzedaży energii z obrotu o 0,06 TWh, tj. o 7,50%, który nie zrekompensował spadku o 0,08 TWh, tj. o 4,76% sprzedaży energii z produkcji własnej. O poziomie produkcji, podobnie jak w poprzednich kwartałach bieżącego roku, w dużym stopniu decydowały relacje między ceną energii na rynku spot a ceną uprawnień do emisji CO2. Równocześnie w III kwartale 2019 roku do 276,67 zł/MWh, tj. o 25,91%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (pomniejszone o podatek akcyzowy) wyniosły 679 700 tys. zł i w porównaniu do III kwartału 2018 roku zwiększyły się o 132 728 tys. zł, tj. o 24,27%" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 72,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,09 mln zł straty rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2157,17 mln zł w porównaniu z 1623,41 mln zł rok wcześniej.
EBITDA wyniosła 272,2 mln zł wobec 112,6 mln zł rok wcześniej,

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 126,04 mln zł wobec 60,68 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)