Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - IMC odnotowało 18,66 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 32,32 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 22,81 mln USD wobec 39,25 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 23,15 mln USD wobec 40,96 mln USD rok wcześniej, a znormalizowana EBITDA - odpowiednio: 39,96 mln USD wobec 50,6 mln USD rok wcześniej.
"Znormalizowana EBITDA spółki w 2018 r. była wyższa niż w 2019 r. w rezultacie rekordowych plonów w 2018 r. oraz pewnego umocnienia się ukraińskiej hrywny. Wpływ na to miały także zmiany księgowe MSSF 16" - czytamy w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,77 mln USD w I-III kw. 2019 r. wobec 81,35 mln USD rok wcześniej.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)